Một ngày điển hình của một kỹ sư phần mềm

Các hoạt động hàng ngày của một kỹ sư phần mềm liên quan đến việc phát triển các chương trình và ứng dụng máy tính, xác định và khắc phục sự cố thông qua thử nghiệm rộng rãi và xây dựng các giải pháp phần mềm mới để đáp ứng nhu cầu và mong đợi của công ty họ.

Nghề này hiện đang có nhu cầu cao, với tốc độ tăng trưởng dự kiến là 25% cho các vị trí nhà phát triển phần mềm từ năm 2021–2031 và ước tính có khoảng 162.900 cơ hội việc làm hàng năm cho các nhà phát triển phần mềm, người kiểm tra và nhà phân tích đảm bảo chất lượng trong thập kỷ tới.

Các kỹ sư phần mềm chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển các giải pháp phần mềm, thường cộng tác với đồng nghiệp, chẳng hạn như người quản lý dự án, nhà thiết kế UI hoặc UX, nhà khoa học dữ liệu và các thành viên khác trong nhóm. Họ dành nhiều thời gian viết mã và sửa đổi mã, xây dựng nguyên mẫu và duy trì chức năng phần mềm. Khắc phục sự cố và nâng cấp các hệ thống hiện có cũng là những khía cạnh quan trọng trong vai trò của họ, vì họ cố gắng tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành và công ty.

Ngoài các nhiệm vụ chính của họ, các kỹ sư phần mềm có thể làm việc với khách hàng, quản lý các nhóm và dự án nội bộ, phỏng vấn và thuê các vị trí mới, hợp tác với các nhà phát triển giao diện người dùng và thậm chí tự xây dựng phần mềm tùy thuộc vào công ty và mô tả công việc. Nhìn chung, các kỹ sư phần mềm thích giải quyết vấn đề và hướng đến chi tiết, vì ngay cả một lỗi nhỏ trong mã cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Một ngày điển hình của kỹ sư phần mềm thường bắt đầu ở văn phòng hoặc ở nhà, tùy thuộc vào sự sắp xếp công việc của họ. Mặc dù không có quy trình cố định nào cho tất cả các kỹ sư, nhưng các hoạt động hàng ngày của họ thường bị ảnh hưởng bởi chủ nhân và sở thích làm việc của họ. Thông thường, các kỹ sư phần mềm bắt đầu ngày mới bằng cách làm việc với các dự án mã hóa của họ, nhằm đạt được trạng thái “dòng chảy tinh thần” cho phép họ tập trung giải quyết vấn đề và phát triển giải pháp.

Trong suốt cả ngày, các kỹ sư phần mềm có thể tham dự các cuộc họp và kiểm tra với các đồng nghiệp về các dự án được chia sẻ. Cộng tác với các đồng nghiệp để giải quyết các khía cạnh thách thức của một dự án là điều phổ biến, sau đó họ quay lại bàn làm việc để làm việc độc lập hơn. Xem xét và sửa đổi mã là một hoạt động thường xuyên thường diễn ra vào buổi chiều trước khi kết thúc ngày làm việc của họ từ 10 đến 12 giờ đêm.

agilino, March 7, 2023