Các nghiên cứu điển hình
SurgeRate

Dự án: Liên kết với các Phòng khám động vật nhỏ, Trường thú y tại Đại học Freie Berlin. Chúng tôi phát triển một ứng dụng quản lý chất lượng cho các bác sĩ phẫu thuật thú y. Các bác sĩ phẫu thuật đánh giá hiệu suất của chính họ và các bác sĩ phẫu […]

Online Learning Schools

Dự án: Công ty Swiss EduTech đã cùng chúng tôi tạo ra một nền tảng giáo dục cho các trường phổ thông và đại học nhằm cách mạng hóa trải nghiệm học tập trực tuyến và kết hợp. Thời gian: 1 năm từ tháng 4/2022 – tháng 3/2023 Hợp tác: Phần mở rộng nhóm, nhà […]