SurgeRate

Dự án: Liên kết với các Phòng khám động vật nhỏ, Trường thú y tại Đại học Freie Berlin. Chúng tôi phát triển một ứng dụng quản lý chất lượng cho các bác sĩ phẫu thuật thú y. Các bác sĩ phẫu thuật đánh giá hiệu suất của chính họ và các bác sĩ phẫu thuật khác với sự trợ giúp của các biểu mẫu đánh giá tiêu chuẩn hóa và so sánh điểm của chính họ với điểm trung bình trong khu vực của họ.

Thời lượng: Bắt đầu từ tháng 4 năm 2023, vẫn đang tiếp diễn

Hợp tác: 1 Scrum team với lead developer ở Thụy Sĩ và Director ở Việt Nam chia sẻ vai trò Product Owner. 2 nhà phát triển cấp cao, 1 nhà phát triển cấp thấp và 1 thực tập sinh làm việc trong các lần chạy nước rút hàng tuần. Các bên liên quan ở Berlin tham gia với tư cách là người dùng thử nghiệm và cung cấp các khái niệm cũng như trường hợp sử dụng chi tiết.

Công nghệ: Sử dụng Angular cho giao diện người dùng, Java Spring cho phần phụ trợ với Keycloak để xác thực và ủy quyền.

Bảng điều khiển bác sĩ phẫu thuật với hiệu suất trung bình và riêng

Phiếu đánh giá ca phẫu thuật

agilino, 27-07-2023