Hội thảo “Azure Pipelines”

Lợi ích của Azure Pipelines là gì? Tại sao các nhà phát triển phần mềm và quản lý sản phẩm cần quan tâm đến nó?
1️⃣ Azure Pipelines là một phần của quy trình Azure DevOps do Microsoft phát triển, hỗ trợ các nhà phát triển phần mềm với tích hợp liên tục và triển khai liên tục (CI/CD).
2️⃣ Với CI, các nhà phát triển có thể tự động hóa quá trình xây dựng, kiểm tra và xuất bản phạm vi kiểm tra với giao diện dễ tiếp cận.
3️⃣ Azure Pipelines cũng cung cấp một nền tảng CD để phát hành và triển khai ứng dụng bằng dịch vụ ứng dụng Azure.

Tại sao các nhà phát triển và quản lý sản phẩm cần sự hỗ trợ từ Azure Pipelines?
1️⃣ Sử dụng Azure Pipelines có thể giúp giai đoạn phát triển tiết kiệm rất nhiều thời gian thông qua việc kiểm soát phiên bản và phát hiện lỗi.
2️⃣ Trước khi phát hành, quy trình tự động hóa của CI-CD giúp kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động bất thường không, nhà phát triển có thể sửa lỗi và đẩy mã mới mà không ảnh hưởng đến môi trường sản xuất.
3️⃣ Ngoài ra, Azure Pipelines hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ chính với một loạt tác vụ và thư viện mở rộng đa dạng.
4️⃣ Với kho lưu trữ Git tích hợp của Azure DevOps, Azure Pipelines có thể duy trì một môi trường làm việc toàn diện từ kiểm soát phiên bản đến xây dựng-kiểm tra-triển khai, làm cho vòng đời phát triển hiệu quả và nhất quán hơn.

Azure Pipelines mang lại rất nhiều lợi ích, đó là lý do tại sao chúng tôi đã tổ chức một buổi hội thảo về chủ đề này để tạo điều kiện cho việc chia sẻ kiến thức và tạo mạng lưới kết nối giữa các nhà phát triển vào ngày 24 tháng 8 tại thành phố Cần Thơ.


Chúng tôi trân trọng sự tham gia của tất cả các lập trình viên đã tham gia cùng chúng tôi trong buổi hội thảo.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến anh Adam Furmańczuk vì những đóng góp kiến thức quý báu của anh.

Đồng thời, Agilino chân thành cảm ơn đội ngũ nhà phát triển của chúng tôi đã chuẩn bị, tạo môi trường học tập thú vị và trao đổi ý tưởng cùng tất cả người tham gia.


Chúng tôi chúc cho tất cả người tham gia sẽ thành công và đạt được những mục tiêu trong hành trình nghề nghiệp của mình. Hi vọng gặp lại các bạn trong các buổi chia sẻ kiến thức trong tương lai!

agilino, 27-08-2023